Ako často aktualizovať obsah? Tak často ako to je len možné. Ponúknite niečo navyše. Užívateľsky orientované prostredie vám uľahčí prácu.

Redakčný systém pre všetky Hotelové webstánky

 

Dôležitou súčasťou prezentácie na Internete je neustála aktualizácia textov a obsahu na web stránke. Živosť hotelovej web stránky je dôležitá pre stálych zákazníkov ale aj pre vyhľadávače. Preto je aj tá zdanlivo jednoduchá stránka postavená na redakčnom systéme (CMS - Content Management System), aby pridávanie nových textov, obrázkov súborov a pod stránok bolo čo najjednoduchšie a dostupné ihneď. Taktiež je možné manažovať prístup pre ostatných užívateľov, ktorí majú právo editovať stránky. Doplnkové moduly obsahujú nástroje, ktoré umožňujú pridávať napríklad videá, novinky, udalosti, katalóg produktov alebo vytvárať galérie fotografií.

Akúkoľvek zmenu obsahu webstránky si môžete vykonať sami a bez poplatku.